Yoursmanner yoursmanner

yoursmanner

Wpis
CCC jako pierwsza polska spółka podpisała Kartę Działań Przemysłu Modowego na rzecz Klimatu

CCC jako pierwsza polska spółka podpisała Kartę Działań Przemysłu Modowego na rzecz Klimatu

Grupa CCC jest pierwszą polską marką modową, która przystąpiła do inicjatywy ONZ, a mianowicie Karta Działań Przemysłu Modowego na rzecz Klimatu. Po podpisaniu Karty spółka przynależy do grona globalnych liderów z branży modowej, których celem jest wspólna walka o zrównoważoną modę i prowadzenie biznesu w sposób przeciwdziałający zmianom klimatu. Warto pamiętać, że grupa CCC konsekwentnie realizuje działania na rzecz odpowiedzialnego...

  • 1
  • 2