Strefy Czystego Transportu pojawią się w Polsce? Zobacz gdzie i na co uważać

Strefy Czystego Transportu mające na celu ograniczenie emisji szkodliwych spalin w często uczęszczanych miejscach mają trafić do Polski już niebawem. Kiedy to nastąpi?

7 grudnia 2021 roku prezydent podpisał nowelizację ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Zawierała ona właśnie określenie Stref Czystego Transportu. Fragment mówiący o nich brzmi następująco: „W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania emisji zanieczyszczeń z transportu na zdrowie ludzi i środowisko na terenie gminy można ustanowić strefę czystego transportu obejmującą drogi, których zarządcą jest gmina, do której zakazuje się wjazdu pojazdów samochodowych innych niż:

1. elektryczne,

2. napędzane wodorem,

3. napędzane gazem ziemnym,

4. wyłączone na podstawie uchwały rady gminy”

Na ten moment nie ma jeszcze stworzonych Stref Czystego Transportu, lecz z racji na to, że są one już określone w prawie, to można spodziewać się ich powstawania w największych miastach Polski.

Zdj. główne: Eugene Kuznetsov/unsplash.com

Dodaj komentarz

Twój email nie zostanie opublikowany.