Masz umowę o usługi telekomunikacyjne? Wiele się w niej zmieni!

Masz umowę o usługi telekomunikacyjne? Wiele się w niej zmieni!

Pod koniec 2020 roku wprowadzone zostały nowe regulacje w prawie telekomunikacyjnym. Mają one za zadanie dać użytkownikom więcej możliwości i pozwolić między innymi na zdalną rezygnację z umowy z operatorem.

Z ogłoszeń wydanych przez Ministerstwo cyfryzacji wynika, że zwiększą się przywileje abonentów firm telekomunikacyjnych. Nowe zasady mają zabezpieczyć prawnie użytkowników, aby podczas korzystania z usług nie byli narażeni na niewłaściwe praktyki ze strony operatorów sieci.

Co się zmieni? 

Główną wprowadzoną zmianą jest możliwość zdalnego wypowiedzenia umowy z firmą telekomunikacyjną. Jest to wygodny krok, wystarczy wysłać e-mail aby rozwiązać swoją umowę. Wówczas zniknie konieczności wypełniania papierowych dokumentów i nadawania ich na poczcie lub w punkcie stacjonarnym operatora. 

Kolejna zmiana dotyczy przedłużania umowy. Wcześniej operator nie miał obowiązku informowania użytkowników o zbliżającym się terminie zakończenia umowy, wtedy była ona automatycznie przedłużona na czas nieokreślony. Nowe przepisy dają obowiązek operatorom, że nie później niż 30 dni przed upływem okresu na jaki umowa jest zawarta musi poinformować o tym klienta.

Znika wówczas możliwość automatycznego przedłużenia umowy przez operatora, a dodatkowo zobligowany on jest do poinformowania kontrahenta o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie ofertach. Dzięki temu klient będzie mógł podjąć świadomą decyzję co do dalszej współpracy.

Zmiana, która weszła w życie 21 grudnia 2020 roku to możliwość sprawdzania zużycia swoich usług. Nowe przepisy nakładają na dostawców dostarczenie narzędzia klientom, monitorującego wykorzystanie swoich usług w ramach pakietu taryfowego. Mają również za zadanie informować abonamentów o wykorzystaniu limitu zużycia usługi w ramach oferty.

Dodaj komentarz

Twój email nie zostanie opublikowany.